Avís legal

 

Aquest web és propietat d’Ergokids S.L.
Domicili: Av Alfons XIII, 70 08912 Badalona
Telèfon: 934 607 472
e-mail: albera@ergokids.cat
CIF: B66113937

L’ús del web www.albera.coop està sotmès als termes expressats en aquest avís legal així com a la resta de continguts del web. La navegació per aquest web suposa l’acceptació de totes les condicions aquí exposades.

L’ús del web és responsabilitat exclusiva de cada usuari. Els usuaris del web es comprometen a utilitzar-lo segons la llei i atenent tots els termes d’aquest avís legal. Ergokids declina qualsevol responsabilitat que es pugui derivar pel mal ús del web o els danys que puguin ocasionar els usuaris en l’ús d’aquest web.

Els continguts d’aquest web: textos, imatges, bases de dades, disseny i altre contingut, són propietat d’Ergokids S.L. i estan protegits per la llei de la propietat intel·lectual. Dades Registrals: Tomo 43938, Folio: 175, Hoja: 442236, Inscripción 1, Fecha: 13.09.2013. Els continguts inclosos que són propietat de tercers, s’utilitzen amb els drets atorgats a aquest efecte.

Queden totalment prohibits la reproducció, còpia, distribució o comercialització de qualsevol dels continguts d’aquest web sense l’autorització per escrit d’Ergokids S.L.

Ergokids S.L. podrà modificar o actualitzar qualsevol apartat d’aquest avís legal i del contingut del web, en qualsevol moment i sense avís previ. Els usuaris queden obligats a les condicions establertes en el moment d’accedir al web.