El Joc Heurístic

Oferir a un grup de criatures, durant un periode i temps determinats, en un espai controlat, una gran quantitat d’objectes i contenidors de diverses varietats perquè puguin jugar amb ells lliurament i sense la intervenció de l’adult

Elinor Goldschmied
People Under Three: Young Children in Day Care
Psychology Press, 2004.

Es pot considerar la continuació de la Panera dels Tresors. On els materials no tenen una finalitat única i predeterminada, si no que estan pensats per a que puguin ser manipulats lliurement pel nadó. Si abans el que feia l’infant amb els objectes era posar-los a la boca, sacsejar-los, picar,… ara els fica, treu, apila, combina, fa files,…

Una proposta basada en l’exploració i la descoberta d’objectes i materials.

És un tipus de joc on la mainada, entre 12 i 24 mesos, posa en pràctica l’aprenentatge a partir de l’assaig encert-error. Sense haver de buscar el bon resultat ni la por a fracassar. Aquesta activitat permet que els infants investiguin i explorin d’una manera creativa i divertida, per iniciativa pròpia, amb les condicions adequades i els materials adients. Passa de ser un joc de descoberta i d’experimentació a ser un joc d’imaginació.

Es necessiten tres tipus de material:

  1. Els objectes o material inespecífic: peces soltes i material no estructurat que pot provenir de la vida quotidiana.
  2. Els contenidors: serveixen perquè els infants puguin contenir diversos objectes al mateix temps. Per exemple pots, cilindres, …
  3. Les bosses o capses. Cada tipus d’objecte es desa en una bossa de roba o en una capsa (l’ideal és que totes siguin iguals)

En la tria del material inespecífic l’adult s’haurà de fixar en les textures, mides, formes, colors, pesos, … que poden oferir i aconseguir la màxima varietat possible. Es recomana un mínim de 15 varietats diferents quant a grandària, pes, color i textura que poden ser recollits a casa i a la natura. De cada varietat es necessitaran molts objectes per poder arribar a tot el grup.

L’activitat consta de tres fases:

1a fase: On es seleccionen i preparen els objectes necessaris. En cada sessió es tracta de triar 4 o 5 varietats d’objectes, atractius i motivadors per als infants, i repartir-los per l’aula en diversos contenidors (pots, cilindres…) barrejant cada varietat i creant grups d’objectes que cada nen explorarà de manera individual. La mainada s’asseu a terra i deixarem que experimenti lliurament amb el material, adonant-se que n’hi ha de diferents colors, textures, mides, soroll,… La interacció de l’adult es reduirà en preparar l’espai, generant espais de provocació prou atractius per cridar l’atenció de la mainada

2a fase: Exploració lliure dels objectes en un ambient calmat. Una vegada iniciat el joc, s’ha de limitar a respondre en el cas de que la nena o el nen s’hi acosti per ensenyar o compartir alguna cosa o per evitar qualsevol situació de perill.

3a fase: Consisteix en recollir el material, convidant i acompanyant als infants en la recollida i classificant-lo en la seva bossa corresponent. Moment on l’adult ja intervé i pot aprofitar per enriquir el llenguatge i conceptes bàsics, per exemple, anomenant els objectes, verbalitzant les accions, introduint les nocions de quantitat, qualitat, forma, … Es recomana començar abans de que els infants estiguin massa cansats.

Es recomana una delimitació de l’espai, amb una catifa també afavorim a la reducció del soroll creant un ambient tranquil, i recollir la resta d’objectes que es poden trobar a l’espai.

Al manipular els objectes al seu ritme, la mainada desenvolupa la motricitat fina que, poc a poc, aniran conquerint amb les seves manetes, perquè requereixen tasques com la pressió, l’encaix, … i l’evolució de la coordinació mà-ull. A més, aprenen nous esquemes mentals i fomenta el desenvolupament reflexiu i, la fase de recollida, acompanyarà en l’aprenentatge de l’ordre i el llenguatge.

Fonts:

Blog “Cosetes de no res” –  Article Joc Heurístic
Blog Teta-à-Porter – Article Abrir el Juego Heurístico
Blog Jugar i Jugar  – Joc Heurístic
Blog Escola Bressol “El Xic Martinenc” –  Article El Joc Heurístic
Blog Escola Bressol “ St. Pere Màrtir” –  Article El Joc Heurístic