El Joc Simbòlic

El joc simbòlic consisteix en simular situacions, objectes i persones que no estan presents en el moment del joc. Aporta experiències significatives al nen, recreant o imaginant situacions quotidianes que l’ajuden a comprendre i interioritzar determinats rols i relacions socials i familiars.

Comencen a sentir interès per el que fan els adults/es i volen entendre-ho, imitar-lo i participar-hi. Explorar i reproduir el món adult fa que desenvolupin el seu pensament creatiu i tinguin més estratègies per resoldre conflictes, tensions i sentiments. Els permet conèixer a ells mateixos i a l’entorn social que els envolta. Els encanta imitar-nos, participar en les nostres accions, provar a ser també part activa de les nostres tasques, adquirint en aquest exercici una autonomia i una autoestima meravelloses.

Ajuda al nen a comprendre el seu entorn, desenvolupar el seu llenguatge i imaginació, a superar situacions estressants.

Comprèn el període dels dos als sis anys. En primer lloc, el nen comença a practicar el «com si …» (com si dormís, com si mengés, etc.) o projecta aquests actes en altres com poden ser els ninos o els peluixos. Després, el simbolisme es fa una mica més complex i va més enllà quan un objecte es converteix en un altre: una pedra que és un cotxe o una cullera que és un avió. Així, el joc simbòlic cada cop és més elaborat, fent que les criatures es puguin expressar lliurement, permetent-los transformar situacions que els angoixa en situacions més agradables o fins i tot a superar algunes pors.

Cap als 3-4 anys es pot observar com aquest tipus de joc comença a ser més col·lectiu, a les situacions ja hi intervenen diferents personatges i els nens s’atribueixen diferents rols, arribant a fer autèntiques representacions teatrals en els seus espais d’esbarjo (per exemple: una família que se’n va de vacances).

En aquest procés s’estan construint capacitats essencials en el seu desenvolupament:

  • Capacitats socials i emocionals: li permet al nen experimentar amb diferents rols socials. A través del joc cooperatiu aprèn a esperar torns, compartir responsabilitats i solucionar problemes. experimenta l’estar en el lloc de l’altre. Per al nen, és molt estimulant i divertit inventar situacions en què pot fer coses que sovint, en la vida real, resulten impossibles.
  • Capacitats del llenguatge: ensenya al nen el poder del llenguatge i practica les paraules que calen per organitzar una situació i crear una història.
  • Capacitats del pensament: el nen resol problemes constantment: pot evocar un esdeveniment viscut, pot reviure una aventura o senzillament imitar als seus pares en qualsevol situacions quotidiana.

El treballar per espais/racons/ambients vol dir organitzar la classe en petits grups que simultàniament fan activitats diferents. Normalment s’estructuren els espais/racons/ambients de cuineta, dels contes, de les disfresses, de les nines, dels cotxes, de perruqueria i el de la música. Es recomana diversificar les propostes dels espasi/racons o ambients per procurar que hi hagi un nombre adequat d’infants a cada proposta.

Per reforçar el joc és recomanable no proveir tots els elements específics, sinó que també disposin d’elements inespecífics per tal que puguin simbolitzar segons la seva voluntat. No serà excessiu però si diversificat, i alhora incomplert, per poder-n’hi anar afegint a mesura que evoluciona el joc de l’infant.  No s’ha d’oblidar el realitzar una bona tasca de conservació del material.

El joc simbòlic és una eina poderosa per a resoldre simbòlicament problemes.

Fixant-nos com juguen, podem veure com interpreten el món: com els agradaria que fos, quines coses han passat, què els inquieta. Comencen a interessar-se pel que els agrada als adults i volen comprendre, imitar i participar-hi.

Fonts:

El Joc Simbòlic en el desenvolupament dels nens, Logopedes Barcelona

El Joc Simbòlic, Jugar i Jugar

Ambient de Joc Simbòlic a l’Educació Infantil, La Bau-La

El Joc Simbòlic, Wikipedia