El Triangle Pikler®

Aparell dissenyat específicament segons les mesures dels nens i les nenes

Quan i per a qui ho recomanem
Aquells nens i nenes que experimentant autònomament el pujar i baixar i ja hagin adquirit suficient pràctica. Potser ja comencen a posar-se en vertical, això és, pujar-se sobre els genolls o peus. Si han començat a posar-se dempeus, agafant-se a barrots o altres objectes fixos, ho provaran també amb el triangle.

En quina forma recomanem el seu ús

  • Molts nens i nenes, al principi, pugen solament al primer esglaó, es queden un temps i baixen. Fan aquesta pràctica fins que ja se senten segurs. Després, intentaran conquistar els esglaons un darrere l’altre.
  • Quan estiguin preparats per a pujar alt, veuran que en el cim del triangle, es troben amb una situació motriu més complexa. No poden posar-se dempeus, perquè el fet que hi hagi un únic esglaó en el cim no ho permet. Generalment, ells mateixos s’adonen si han pujat més alt del segur o si manquen de la coordinació necessària que requereix passar per damunt. En aquests casos solen baixar cap enrere.
  • Hi ha vegades que, els nens i nenes que es desplacen de quatre grapes per les escales, intenten conquistar el triangle gatejant. El triangle pot utilitzar-se sense perill fins que els nens no s’esforcin a realitzar accions extraordinàries en el seu ús.
  • El triangle pot combinar-se amb rampa o rampa escalonada. Oferim aquests aparells recolzats en els graons del triangle. La rampa és una superfície inclinada més llarga i constitueix un desafiament per als nens i les nenes que ja es desplacen amb seguretat en un terreny pla. Pugen i baixen, caminant o corrent, es llisquen o fan rodar objectes sobre ella.
  • Recomanem la familiarització amb la rampa, situant-la primer en el primer esglaó i després incrementar l’altura gradualment. Podem oferir una variant més estreta als nens que ja utilitzen l’aparell amb major seguretat.

Basat en el llibre:
Dr. Pikler, Emmi (1978): Az egészséges csecsemő és gyermek fejlődése és gondozása.
Medicina Könyvkiadó, Budapest