L’espai exterior (Jardí – Pati) a les escoles

(By Rosa Vidiella i Neus Ballesteros)

Us presentem la sèrie “Pedagogia Associada”, redactada per les nostres col·laboradores Rosa Vidiella i Neus Ballesteros, mitjançant la qual ens fan arribar algunes recomanacions per determinats espais o zones que es troben a les escoles, siguin bressols o d’infantil/primària. En aquesta primera entrada, ens parlaran de la pedagogia associada als espais exteriors (Jardí/Pati).
_ _ _ _ _
Els espais a l’aire lliure de les escoles bressol com són els jardins, patis, terrasses, terrats, …, ofereixen als infants descobertes diferents de les que poden fer en els espais interiors. Ens cal doncs, facilitar que els infants tinguin lliure accés a l’espai exterior (jardí-pati).

Viure el jardí pot suposar, sobretot, la necessària aportació de la natura al creixement en salut, a partir de gaudir del sol, l’aire i les plantes.

A l’escola bressol, el jardí ha de ser d’ús exclusiu per la pràctica que en fan els infants de menys de tres anys. Per això, s’ha de mantenir el més net possible i sense elements punxants ni estellosos. Preferiblement, orientat a migdia per a poder gaudir del sol des del matí, i convenientment ombrejat, sobretot la façana, el porxo i algunes zones més, especialment per elements naturals (arbres de fulla caduca, enfiladisses, etc.). D’aquesta forma es podria viure aquest espai durant tot l’any i, a més, contribueix en el confort de l’edifici.

Com ja hem apuntat, el pati – jardí, ofereix als infants tota mena de descobertes i de jocs. Les plantes, la sorra, els petits animalons que hi viuen, el tipus de temps que hi faci, … Tot són possibilitats que els nens/es poden gaudir. Considerem, doncs, que a l’hora de plantejar-se el jardí d’una escola bressol i els elements que hauria de contenir, cal donar preferència als materials de tipus natural: arbusts, troncs, fustes, … així com propostes de joc adequades que estimulin el seu ús.

En referència als jocs i joguines, tot i les possibilitats de joc que ofereix el jardí per si mateix, convé tenir-hi uns jocs fixos i algunes joguines complementàries. Pels grans moviments, els elements de joc més adequats per al jardí, són els que permeten tota mena d’exploració amb el cos: amagar-se, enfilar-se, pujar i baixar de diferents formes, deixar-se anar, passar per llocs difícils, grimpar, …. Cal recordar que el terra a sota les barres i els mòduls de joc, ha de ser amortidor.

Pel balanceig, proposem dues barres, situades als dos extrems del jardí, de forma que en puguin fer ús de manera natural, els més grans i els més menuts. Aquestes barres admeten qualsevol tipus de penjat: cordes, xarxes, …, que sostindran elements tous de balanceig, en cap cas, elements rígids o durs.

La sorra, considerem que és un material imprescindible, inclús pels més petits. Ofereix als infants tota mena de possibilitats de manipulació, tàctils i d’experimentació tant amb les mans com amb objectes (omplir, buidar, gratar, apilar, …)

Cal tenir una cura especial de la sorra perquè no esdevingui un lloc de contagis i d’infeccions diferents. Això suposa que sigui un material controlat pels adults, situat en un lloc concret, protegit i renovat periòdicament. Amb la finalitat de mantenir la necessària asèpsia, s’ha de rastellar la sorra diàriament per a airejar-la i que no acumuli humitats. A més, perquè es mantingui més salubre, cal exposar-la al Sol.