Mobles i Aparells Pikler

Emmi Pikler va ser una pediatra singular que va investigar el desenvolupament motor dels bebès, a través de l’observació. La pedagogía Pikler® ofereix certs mobles i aparells, per a la motricitat global de la primera infància, dissenyats utilitzant els resultats del seu treball, fins avui revolucionaris.

El secret d’aquests és la unió d’un meticulós coneixement dels més petits passos del desenvolupament, d’un adequat acompanyament pedagògic i d’una refinada fusteria.

Els mobles i aparells, poden emprar-se des de la més primerenca edat (a partir dels 6-12 mesos) i ofereixen noves possibilitats per a cada nivell de desenvolupament. Les criatures els poden emprar, sense la intervenció directa de l’adult, descobrint les seves capacitats al seu propi ritme. Practiquen amb enorme plaer i obtenen innombrables experiències sobre sí mateixos i sobre el seu entorn físic.

Els seus marcs de seguretat permeten, al bebè i al nen petit, viure amb la llibertat de moviment i la seva autonomia, el canvi de bolquer, el moment de vestir-se o menjar, en totes les fases del seu desenvolupament.

  • Per a bebès que es desplacen poc, es recomana procurar un espai, aproximadament, d’1,5 x 1,5 m (més tard 2×2 m) en el qual puguin moure’s. Si hi ha diversos bebès en el mateix espai, es recomana un mínim d’1 m² per a cadascun.
  • Es recomana l’ús de baranes de barrots si s’han de realitzar separacions de grans àrees, oferint espais més clars i segurs. Per exemple, un racó separant als bebès, que no es desplacen o que es desplacen reptant o gatejant, dels que ja caminen o corren.
  • L’espai de joc tindra una base ferma, evitant que s’enfosin obtindran feedbacks sobre els seus propis moviments.
  • També utilitzant-los descalços, serà de major profit per a la motricitat, ja que tindran una sensació directa de la superfície sobre la qual es mouen.
  • Els aparells han d’estar sempre accessibles.

Basat en el llibre:

Dr. Pikler, Emmi (1978): Az egészséges csecsemő és gyermek

fejlődése és gondozása. Medicina Könyvkiadó, Budapest