Altell amb escala

T6010/128/ 4v

Característiques:

  • Estructura interior amb tancament superior de baranes i finestres, compost per dues plataformes de diferent alçada.
  • L’estructura disposa d'un únic accés amb escala de graons.
  • El racó botiga ajuda a crear fàcilment racons de joc simbòlic a la part inferior de la plataforma.
  • Es disposa també d’unes barres entre potes a la part inferior de la plataforma per facilitar la col.locació de diferents elements com ara robes de diferents tipus, penjadors amb disfresses, etc.
  • La disposició d'aquesta estructura dins de l'espai és a quatre vents, i s'aconsella algun punt de fixació lateral ja sigui a paret, pilar, etc.

Materials:

  • Estructura de fusta de pi massís.
  • Plataforma de contraplacat de bedoll.
  • Ensamblat amb ferratges ocults.
  • Acabat envernissat amb vernís ecològic incolor.
 

T6010/128/ 4v

2 Plataformes a h:128 cm i 96 cm

1 Escala de graons

Mides totals: 250 x 160 x 128/270 cm

Àrea de Seguretat: 570 x 450 cm

(aquesta mida pot variar en funció de com quedi ubicada l'estructura dins l'espai)

Per a una correcta instal.lació de l'equip, almenys un dels costats de la plataforma gran haurà d'anar fixada a la paret