Altell amb rampa i escala

T6011

Característiques:
  • Estructura interior amb tancament superior de baranes i finestres, compost per dues plataformes de diferent alçada.
  • L’estructura disposa de dos accessos diferenciats, una escala i una rampa.
  • El racó botiga ajuda a crear fàcilment racons de joc simbòlic a la part inferior de la plataforma.
  • Es disposa també d’unes barres entre potes a la part inferior de la plataforma per facilitar la col·locació de diferents elements com ara robes de diferents tipus, penjadors amb disfresses, etc.
Materials:
  • Estructura de fusta de pi massís.
  • Plataforma de contraplacat de bedoll.
  • Unions amb cargols ocults.
  • Acabat envernissat amb vernís ecològic incolor.

T6011

2 Plataformes a h:128 cm i 96 cm

Mides totals: 380 x 200 cm

Àrea de Seguretat: 680 x 350 cm (aquesta mida pot variar en funció de com quedi ubicada l'estructura dins l'espai)

Segons la normativa vigent, aquest joc no requereix la instal·lació de paviment d'amortiment