Balan(bi)ci

E1022

Característiques:

  • Balancí de fusta per exterior que permet el joc de dos infants alhora.

Materials:

  • Fabricat amb tauler de contraplacat fenòlic i agafadors de corda.
  • Part inferior folrada amb pneumàtic de bicicleta.
 

E1002

110 x 25 x 42 cm

h seient: 26'5 cm

Aquest element no hauria d'anar col·locat sobre superfície dura tipus formigó, asfalt, rajola, etc.