Balancí Gran

T5051

Característiques:

  • Mòdul de balanceig que permet diversos usos ja que es pot utilitzar del dret i del revés.
  • En la posició de balanci, ofereix un balanceig pausat amb diversos nens i nenes asseguts.
  • De fàcil accés gràcies a la corba central.
  • Els laterals estan elevats, respecte a les fustes massisses inferiors, per evitar enganxades als peus.
  • Posat del revés es converteix en una escala de graons sense baranes i un túnel que permet passar-hi per dins o amagar-s`hi.

Materials:

  • Laterals de fusta de contraplacat de bedoll.
  • Graons, plataformes i travessers de balanceig, de fusta de pi massís.
  • Tots els cantells arrodonits.
  • Envernissats amb vernís ecològic a l'aigua

T5051

140 x 70 x 60 cm