Banc

M1021

Característiques:
  • Estructura estable i resistent que suggereix joc simbòlic i d'equilibri.
  • Al ser lleuger de pes permet traslladar-lo a diferents punts de l'escola.
Materials:
  • Estructura amb muntants i travessers de fusta de pi massís amb caixa i metxa.
  • Sobre de fusta de pi amb fixació a l'estructura amb cargols ocults.
  • Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
  • Tots els cantells són arrodonits.

M1021/0

110 x 29 x 22 cm

M1021/1

110 x 29 x 27 cm

M1023/0

140 x 29 x 22 cm

M1023/1

140 x 29 x 27 cm