Barana de barrots

M8031

Característiques:
  • Barana per protecció i tancament d'espais on no poden tenir accés els nens i nenes.
  • L'estructura de barrots permet la visió de la resta d'espais tant si estan asseguts a terra com si estan gatejant o drets.
  • Els barrots ajuden en l'acció d'aixecar-se i ofereixen seguretat i estabilitat.
Materials:
  • Estructura i barrots de fusta de pi massís amb tots els cantells arrodonits.
  • Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

M8031/70

A mida (P x m. lineal)

M8031/100

A mida (P x m. lineal)