Bressol baix de barrots

M7024

Característiques:

  • Bressol per posicionar directament al terra a l'espai de dormitori.
  • Permet l'entrada i sortida lliure dels nens i nenes augmentant la seva autonomia i el moviment lliure a l'espai de dormir.
  • De mides reduïdes, apropa els límits físics donant-los més seguretat i comoditat.
  • Capçal i peuer de forma corba per facilitar l'entrada des de la posició frontal.
  • La seva lleugeresa permet ubicar-lo fàcilment en l'espai de dormitori.

Materials:

  • Capçal i peuer de fusta de contraplacat de bedoll.
  • Baranes laterals amb barrots de fusta de faig massís.
  • Tots els cantells arrodonits.
  • Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
  • No inclou matalàs ni protectors laterals.

M7024

100 x 60 x 30 cm