Bressol de bedoll

M7022

Característiques:
  • Bressol reforçat i molt estable per a nenes i nens de 0-1 anys.
  • Sistema de regulació de l'alçada de la base en 3 posicions amb passadors de fusta (no necessita eines).
  • Capçal i peuer de forma corba per facilitar l'entrada des de la posició frontal.
  • Rodes amb fre que faciliten el trasllat i posicionament dins el dormitori.
Materials:
  • Capçal i peuer de fusta de contraplacat de bedoll.
  • Baranes laterals amb barrots de fusta de faig massís.
  • Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
  • Tots els cantells són arrodonits.
  • No inclou matalàs ni protectors laterals.

M7022

100 x 60 x 95 cm