Cabana túnel

E1003

Característiques:
  • Element d'exterior que combina diverses possibilitats psicomotrius amb espai de cabana i espai per a joc simbòlic.
  • Doble espatllera situada als dos laterals de l'estructura que permeten enfilar-se i passar d'un costat a l'altre.
  • Forats d'entrada i sortida als dos extrems.
  • Lateral amb plafó fix i mostrador botiga.
  • Espai posterior cobert formant una cabana amb tarima de fusta per poder-hi seure còmodament.
Materials:
  • Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.
  • Panells de contraplacat de bedoll fenòlic.

E1003

270 x 135 x 100 cm

Alçada de caiguda lliure: 100 cm

Àrea de Seguretat: 570 x 440 cm

 

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.