Calaix amb separació

M3004A

Característiques:
  • Calaix amb través central per divisió d'espais.
  • Serveix com a contenidor d'objectes en posició horitzontal i com a petita prestatgeria en posició vertical.
  • També fa les funcions de tarima posat cap per avall.
Materials:
  • Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats.
  • Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants.
  • Assemblatge amb cargols allen i espigues.
  • Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
  • Tots els cantells són arrodonits.

M3004A

45 x 40 x 26 cm

Es pot utilltzar com a contenidor o com a prestatgeria