Carro de manipulació

M4003

Característiques:
  • Carro que serveix de suport per activitats de plàstica.
  • Equipat amb dues cubetes petites.
  • Cubetes de plàstic que permeten la manipulació de tot tipus de materials: sorra, farina, aigua ...
  • Prestatge inferior per deixar materials.
  • Rodes inferiors que permeten el trasllat a qualsevol espai de l'escola.
Materials:
  • Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll,
  • Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
  • Tots els cantells són arrodonits

M4003

70 x 50 x 60 cm