Caseta Estació

E3020

Característiques:

  • Caseta amb baranes perimetrals, teulada a dues aigües i tarima de fusta allargada amb banc a l'extrem.
  • Aquesta caseta proporciona un racó per a joc simbòlic o espai de trobada.
  • La tarima de fusta separada del terra és útil per seure en petits grups.
  • El banc de l'extrem serveix tant per seure com per pujar i saltar.

Materials:

  • Estructura de fusta de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.
  • Teulada amb panells de tauler reciclat fabricat a partir de closques d'arròs i sal de roca.
  • Panells de contraxapat de bedoll fenòlic acabat en color fusta.
  • Tarima de tauler fenòlic antilliscant color marró.
L'acabat de les imatges pot no coincidir amb la descripció dels materials.

E3020

170 x 120 x 174 cm

Elements:

1 Plataforma

2 Baranes de barrots

1 Barana plafó de pas

1 Plataforma per seure, pujar o saltar

Sostre de dues aigües

Per a una correcta instal.lació de l'equip, aquest haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.