Caseta Exterior

E3001

Característiques:

  • Caseta rectangular amb porta d'entrada, finestra lateral i finestra rodona baixa per accés des del darrera.
  • Banc de fusta a l'interior.
  • Teulada a dues aigües.
  • Aquesta caseta proporciona un espai per a joc simbòlic i també és útil com a espai de trobada.

Materials:

  • Estructura de fusta de pi massís tractada a l'autoclau
  • Amb acabat exterior d'oli biològic
  • Panells i teulada fabricats amb okume fenòlic de color fusta

E3001

113 x 113 x 150 cm

Alçada de caiguda lliure: 27 cm

Área de Seguretat: 445 x 420 cm

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.