Cuineta a dues cares

E2072

Característiques:

  • Cuineta de fusta per exterior, a dues cares, amb una amplia superfície de treball que permet el joc de diversos nens i nenes, fomentant les tasques de col·laboració.
  • Conté els elements bàsics d'una cuina i deixa espai per la lliure adaptació de gran part de l'estructura, podent convertir-la en altres elements de joc simbòlic.

Materials:

  • Estructura de pi tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.

E2072

150 x 60 x 55 cm

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.