Cuineta integral

M4037B

Característiques:

  • Element per a joc simbòlic.
  • Combinable amb d'altres elements d'iguals característiques.

Materials:

  • Estructura de pi massís amb mòdul cuineta, mòdul nevera i prestatge obert a la part central, amb pica i aixeta.
  • Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
  • Tots els cantells són arrodonits.

M4037B

120 x 35 x 50 cm

Es pot ampliar amb els mòduls cuineta