Cuineta polivalent

E2071/PO

Característiques:

  • Cuineta polivalent per a ús interior i exterior.
  • Amb una amplia superfície de treball que permet el joc de diversos nens i nenes fomentant les tasques de col·laboració.
  • Conté els elements basics d'una cuina i deixa espai per la lliure adaptació de gran part de l'estructura, podent convertir-la en altres elements de joc simbòlic.

Materials:

  • Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.
  • Alguns elements poden estar pintats de colors.

E2071

 150 x 60 x 150 cm