Espai nadons en U

T0112

Característiques:

  • Espai delimitat per tres baranes en forma de U que permeten la creació d'espai tancat per a lactants.
  • L'accés es fa per una obertura situada en una de les baranes, que es pot tancar amb panell i guies laterals.
  • Ofereix un espai delimitat i de seguretat.
  • L'estructura de barrots permet la visió de la resta d'espais tant si estan asseguts a terra com si estan gatejant o drets.
  • Els barrots ajuden en l'acció d'aixecar-se i ofereixen seguretat i estabilitat.
  • L'alçada de la barana permet a l'adult passar-hi per sobre.

Materials:

  • Estructura de fusta de pi amb barrots rodons.
  • Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
  • Tots els cantells són arrodonits.

T0112

200 x 100 x 50 cm