Espatllera d’alçar-se

M4027

Característiques:
  • Element que facilita els moviments d'alçar-se i d'enfilar-se.
  • Els barrots de fusta tenen el diàmetre adaptat a la mida de les mans dels més petits.
  • Es pot combinar amb altres elements motrius.
Materials:
  • Muntants verticals ancorats a la paret amb cargols ocults i quatre barres de fusta de pi massís de Ø20 mm.
  • Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

M4027

60 x 8 x 90 cm