Espatllera

T3011/T3051

Característiques:

  • Element que facilita els moviments d'alçar-se i d'enfilar-se.
  • Els barrots de fusta tenen el diàmetre adaptat a la mida de les mans dels més petits.
  • Es pot combinar amb altres elements motrius.

Materials:

  • Muntants verticals ancorats a la paret amb cargols ocults i sis barres de fusta de pi massís de 25mm de diàmetre.
  • Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

T3011 (Espatllera individual)

70 x 125 cm

(el barrot més alt a 120 cm)

T3051 (Espatllera doble)

170 x 185 cm