Estructura d’armari amb prestatges i racó inferior

M7058E

Característiques:
  • Armari alt amb prestatges per a roba de llit.
  • Permet tenir endreçats tots els elements que es necessiten per dormir mentre no s'utilitzen.
  • L'estructura lateral de fusta fins al terra amb dos forats grans, permet la creació de racons a la part inferior dels armaris, aprofitant aquest espai i donant diferents usos en funció de l'activitat a l'aula (amagar-se, joc simbòlic, ...).
Materials:
  • Estructura, portes i prestatges de contraplacat de pollancre amb els cantells arrodonits.
  • Sòcol de fusta de pi massís.
  • Portes amb obertura per la part inferior, sense tiradors.
  • Interior de l'armari prestatges per a roba.
  • Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

M7058E/120

120 x 60 x 230 cm

M7058E/180

180 x 60 x 230 cm

Espai inferior lliure per crear racons