Garatge de 2 pisos

M4051

Característiques:
  • Garatge de fusta per a joc simbòlic.
  • Plataforma baixa amb rampes laterals per pujar als dos pisos.
  • Estructura molt resistent que aguanta el pes dels nens i nenes.
Materials:
  • Estructura de contraplacat amb barrots de fusta de pi massís,
  • Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

M4051

60 x 60 x 33,7 cm