Grimpador inclinat amb preses i barrots

E1021

Característiques:

  • Estructura composta per una plataforma de 120 cms d'alçada, dues rampes per grimpar i una espatllera a la part posterior per accedir a la part més alta de la plataforma.
  • Una de les rampes porta incorporades diverses preses de rocòdrom per tal de que l’infant accedeixi a la part alta de la plataforma utilitzant els peus i les mans.
  • L’altra rampa té uns llistons de fusta i una corda per ajudar en la pujada.

Materials:

  • Estructura de fusta de pi massís tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.

E1021

210 x 245 x 120 cm

Alçada de caiguda lliure: 120 cm

Àrea de Seguretat: 510 x 545 cm

 

Per a una correcta instal.lació de l'equip, aquest haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.