Llitet de nines

M4041

Característiques:
  • Llitet per a joc simbòlic.
  • Estructura resistent al pes dels infants.
Materials:
  • Capçal i peuer de contraplacat de bedoll amb travessers de fusta de pi massís.
  • Ancoratge amb cargols ocults.
  • Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
  • Inclou matalàs per llitet

M4041

100 x 52 x 50 cm