Marc taula experimentació

M2001BM-M2002BM

Característiques:

  • Marc perimetral que es pot adaptar a les taules quadrades i rectangulars i transformar-les en taula d'experimentació.
  • Facilitat d'acoblament i extracció del marc a la taula, sense cargols.
  • Permet una neteja fàcil de la taula sense crear racons.

Materials:

  • Contraplacat de pollancre amb estratificat de color blanc a la part interior.
  • Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
  • Tots els cantells són arrodonits.

M2001BM

80 x 80 x 10 cm

M2002BM

120 x 80 x 10 cm