Mirall sobre pica inclinat

M4023

Característiques:
  • Mirall amb estructura de fusta inclinada que facilita la visió des del davant de la pica.
  • Mirall stadip de seguretat de 3+3 mm que no deforma la imatge.
Materials:
  • Marc de fusta de pi massís amb inclinació i fonadura de contraplacat de pollancre.
  • Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

M4023

90 x 30 cm