Mussol

P703

Característiques:

  • Estructura composta per una plataforma alçada a 120 cm; a un dels costats llargs de la plataforma es disposa una xarxa inclinada a tota la llargada que permet accedir a la part alta de la plataforma.
  • A un dels laterals hi trobem un rocòdrom i a l'altre una rampa amb passamans i una rampa de barrots.
  • Al costat llarg oposat a la xarxa hi trobem una espatllera amb accés a la parts alta de la plataforma i un racó inferior amb mostrador tipus botiga per a joc simbòlic.
  • Les baranes són de lamel·les.
  • A la part alta de l'estructura es disposen unes barres a tot el perímetre de la plataforma perquè puguin ser utilitzades per penjar-hi elements diversos (robes, cintes, ..).

Materials:

  • Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.
  • Plataformes i rampes de contraplacat de bedoll, amb capa exterior de resina fenòlica.
  • Panells de tauler reciclat fabricat a partir de closques d'arròs i sal de roca.
                 
L'acabat de les imatges pot no coincidir amb la descripció dels materials.

P703

1 Plataforma alçada a 120 cm

1 Xarxa inclinada

1 Rocòdrom (sense preses)

1 Rampa amb passamans

1 Rampa de barrots

1 Espatllera

Racó inferior amb mostrador tipus botiga per a joc simbòlic.

Mides del joc: 415 x 280 cm

Àrea de Seguretat: 765 x 580 cm

Alçada de caiguda lliure: 120 cm

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.