Penjador doble amb prestatge

M5001

Característiques:

  • Estructura amb laterals de forma corba i prestatge superior per deixar objectes.
  • Panell posterior amb penjador gran per jaquetes i sòcol longitudinal a la part frontal amb penjador petit per bosses.
  • Espai per la senyalització i identificació dels nens/nenes.

Materials:

  • Fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
  • Distància mínima entre penjadors de 14 cm.
  • Tots els cantells són arrodonits.

M5001

Fabricació a mida

M5001/6 poms

M5001/7 poms

M5001/8 poms

M5001/10 poms