Pont Mòbil per desnivell

P583

Característiques:

  • Pont mòbil amb:
    • Escala d'accés de dos graons.
    • Base mòbil amb cable d'acer ocult.
    • Baranes amb barrots de fusta i panells centrals.

Materials:

  • Fabricat amb fusta de pi massís tractat amb autoclau.
  • Envernissat amb dues mans de vernís ecològic.