Pont mòbil

E1004

Característiques:

  • Pont de fusta amb baranes i passera mòbil amb llistons i cinta tensada oculta a la part inferior.
  • Element adequat per exercitar l'equilibri i la coordinació.

Materials:

  • Estructura de fusta de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.
  • Panell central de contraplacat de bedoll fenòlic amb acabat de color fusta.
                 
L'acabat de les imatges pot no coincidir amb la descripció dels materials.

E1004

140 x 70 x 25/100 cm

Alçada de caiguda lliure: 25 cm

Área de Seguretat:  440 x 370 cm

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.