Prestatge simple

M3007

Materials:
  • Prestatge de fusta de pi massís amb els cantells arrodonits.
  • Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
  • Fixació a la paret amb travesser posterior.

M3007/60

60 x 25 cm

M3007/80

80 x 25 cm