Prestatgeria baixa

M3002

Característiques:
  • Prestatgeria multi ús per l'aula.
  • Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes.
Materials:
  • Fixació a paret amb travesser de fusta massissa i cargols ocults.
  • Muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
  • Tots els cantells són arrodonits.

M3002

100 x 30 x 110 cm

Amb els cantells arrodonits