Prestatgeria 2 nivells

M3006

Característiques:
  • Prestatgeria de paret amb dos nivells.
Materials:
  • Muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
  • Fixació a paret amb travesser de fusta massissa i cargols ocults.
  • Tots els cantells són arrodonits.

M3006

110 x 30 x 40 cm