Prestatgeria de 3 nivells

M3006A

Característiques:
  • Prestatgeria de paret de 3 nivells.
Materials:
  • Muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
  • Fixació a paret amb travesser de fusta massissa i cargols ocults.
  • Tots els cantells són arrodonits.

M3006A

110 x 30 x 80 cm

Fixació a paret amb cargols ocults