Taula quadrada

M2001

Característiques:
  • Estructura molt resistent i de gran estabilitat.
  • Facilita el recolzament segur per aixecar-se.
  • Es pot combinar amb taules d'altres mides, segons necessitats.
Materials:
  • Estructura de fusta pi massís.
  • Potes i marc perimetral amb encaix amb caixa i metxa.
  • Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de color blanc a la cara superior.
  • Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults.
  • Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
  • Tots els cantells i arestes arrodonits.

M2001A/00

70 x 70 x 36 cm

M2001A/0

70 x 70 x 41 cm

M2001A/1

70 x 70 x 47 cm