Taula de Sorra

E2032B

Característiques:

  • Element pensat per a l'experimentació amb sorra.
  • Permet diverses accions: pujar, buidar, remenar, filtrar, etc.
  • Les mides de la taula permeten interactuar a diversos nens i nenes alhora, podent fer tasques individuals o de col·laboració.

Materials:

  • Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.
  • Amb plafons de contraplacat fenòlic per exterior.
  • Alguns elements poden estar pintats de color.

E2032B

140 x 62'5 x 65 cm

 

Per a una correcta instal.lació de l'equip, aquest haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.