Taulell divisor

M3021/M3022

Característiques:
  • Moble per creació de racons amb un costat amb prestatges per guardar material i a l'altre, cartellera per a fotos o dibuixos.
Materials:
  • Estructura i prestatges de fusta de pi massís i fonadura de contraplacat de pollancre.
  • Assemblatge amb espigues i cargols no vistos.
  • Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
  • Tots els cantells són arrodonits.

M3021

 150 x 32 x 50 cm

M3022

 110 x 32 x 50 cm