Tren

E1007B

Característiques:

  • Tren format per una locomotora i tres vagons col·locats de forma independent.
  • Permet el joc simbòlic de varis nens i nenes alhora.
  • Els vagons tenen seients a dos costats i poden servir també com a espai de trobada.

Materials:

  • Estructura de contraplacat fenòlic per exterior color marró amb detalls de contraplacat de bedoll pintats de colors.
  • Per garantir l'estabilitat s'han de fixar tots els elements al terra.

E1007B

Locomotora: 100 x 60 x 60 cm

Vagons: 100 x 60 x 60 cm

Alçada de caiguda lliure: inferior a 60 cm

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.