Túnel grimpador petit

E1002

Característiques:

  • Estructura amb forma de caseta que permet el joc tant en la part superior com en la part interior.
  • La part superior, que és la teulada de la caseta, té una cara amb barrots transversals per facilitar la pujada i l'altre cara és llisa i serveix com a tobogan de baixada.
  • La part interior està tancada parcialment formant un túnel obert a dos costats.

Materials:

  • Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.
  • Plataformes, rampes i plafons de contraplacat de bedoll, amb capa exterior de resina fenòlica.

E1002

200 x 120 x 59,5  cm

Alçada de caiguda lliure: 59,5 cm

Área de Seguretat: 500 x 420 cm

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.