Xarxa exterior

P555

Característiques:

  • Estructura de fusta en forma de quadrilàter amb xarxa de corda i taulell-mostrador.
  • Aquest element permet la pujada per ambdós costats de l'estructura amb corda oferint una gran superfície per grimpar.

Materials:

  • Estructura de fusta de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.
  • Cordes de niló.
  • Ancoratge amb potes zincades i daus de formigó.

(A X F X H)

P555

150 x 150 x 100 cm

 

Àrea de Seguretat: