Projectes a mida

Si teniu clar el que voleu, però no ho trobeu al nostre catàleg, això no és cap problema per l’equip d’Albera!!

Ens trobem, en parlem i dissenyem aquell projecte a mida que voleu.

Alguns dels projectes a mida realitzats:

EBM Germanetes

Ens demanen una proposta per aprofitar un desnivell que tenen en una part de l’espai exterior de l’escola bressol.

EBM Can Caralleu

Se’ns va demanar un disseny per, en aquest cas, aprofitar un espai d’ombra del pati, amb un arbre, per fer un espai tranquil per a diverses activitats.

Patronat Municipal d’Escoles de Palma

Se’ns va encomanar uns penjadors amb casiller per poder ubicar altres pertinences de les criatures que hi assisteixen a l’espai. Els poms seran per penjar bosses i jaquetes.

Escola 30 Passos

Es sol·licita una estructura de joc exterior que tingui una peça especialment per grimpar. El terra amortidor es demana que sigui natural, així que s’opta per un terra de grava.

Escola Bressol Aurora

Estructura interior amb dues plataformes i espai inferior accessible. Part frontal amb barra superior que permet posar tendals o cortines. Caseta adossada amb mostrador

Escola Bressol Leonor Serrano

Moble multifuncional a dues cares per la SUM de l’escola. La cara que queda oberta a la Sala d’Usos Múltiples, inclou diversos armaris, estructura de joc amb dues plataformes, caseta que s’amaga dins del moble, mirall tríptic i moble per a disfresses. Per la cara que dona al passadís de serveis, els armaris serveixen de magatzem, alhora que incorporen els pilars existents.

Es van presentar diferents opcions fins arribar a la que s’apropava millor al projecte.

Casa dels Infants Can Vinader

Per aprofitar l’espai que es destinava a un sorral de grans dimensions, es realitza una divisió d’aquest per tal d’ubicar un joc exterior en una meitat i deixar l’altra com a sorral. Sense perdre més espai al jardí-pati s’aconsegueix ubicar un joc.

Escola Bressol Tres Tombs

Per aprofitar un espai que quedava entre columnes i enmig d’una sala, es crea una estructura de joc interior amb opcions d’accés des de diferents punts. i espai inferior accessible. Les barres de fusta superior permeten personalitzar i transformar l’estructura.

Escola Bressol Betúlia

Creació d’una estructura per aprofitar l’alçada de l’espai, sense perdre zona de joc a la part inferior.

Element que hem incorporat al nostre catàleg per aquells espais amb molta alçada i que vulguin aprofitar-la amb la creació de racons.

Escola Entença

Creació d’una estructura de joc interior amb racó amagatall a la part inferior. Es tracta d’una plataforma elevada per poder aprofitar una doble alçada creant dos espais de trobada i joc tranquil.