Projectes a mida

Si teniu clar el que voleu, però no ho trobeu al nostre catàleg,

això no és cap problema per l’equip d’Albera!!

Ens trobem, en parlem i dissenyem aquell projecte a mida que necessiteu.

LLAR D’INFANTS EL DRAC

Des de l’escola se’ns demana la creació d’un racó de la calma per 1-2 anys i 2-3 anys. Consten d’una tarima, en diferents nivells, i una rampa per facilitar l’accés de tots els infants. Es realitza amb fusta de pi massís tractada per exterior i protegida.

EBM NIU D’INFANTS

En aquesta ocasió, se’ns demana un tancament de la zona de descans de l’aula de lactants. Però amb una variació del sistema de tancament. En aquest sentit, es realitza un tancament de barrots, com el del nostre catàleg però amb una porta corredissa adaptada al tancament.

EBM VALLDAURA

Ens contacta l’escola comentant que volen uns bancs en forma rodona, per poder ubicar al voltant d’un arbre del pati. Després de presentar proposta i de revisar les necessitats de l’escola, es fa un banc amb forat central però dividit en dos parts, per poder ubicar en arbres diferents, si és necessari.

EBM RALET

Se’ns contacta des de l’escola perquè volen fer algun treball per poder aprofitar l’espai que els ocupa una font d’obra al pati. Des de l’escola se’ns fan arribar les idees que volen implementar i els nostres tècnics van fer propostes per cobrir les necessitats que se’ns van presentar. Es demanar un espai de joc en moviment; però que també es pogués aprofitar per seure a tall de grada. Així, es proposar una part inclinada a un petit rocòdrom que dona accés a la part alta des d’on es pot baixar per una rampa tobogan o pel cantó contrari, per les grades a tall d’escala.

EBM LEONOR SERRANO

Com és costum, la visita dels nostres tècnics comporta una pluja d’idees i necessitats a solucionar que encantades rebem i estudiem. En aquest cas, es van demanar papereres i un element d’equilibris per als més petits de l’escola.

ESCOLA LA SERRETA

Se’ns contacta perquè volen aprofitar un desnivell que tenen al pati per incloure algun joc a través de rampes amb corda. Ens fan arribar les imatges de l’espai per poder començar a treballar la proposta.

Des d’Albera, fem una proposta i, a partir del primer croquis i d’uns treballs d’adequació del pendent que es realitzen, es va treballant amb l’equip educatiu i directiu per arribar a la proposta final d’una gran estructura. En aquest tipus de projectes, abans de la fabricació, fem una visita de confirmació de l’espai, comprovació de mides, …, per què, en el moment de la instal·lació, estigui tot preparat i sense imprevistos.
L’estructura que s’instal·la consta de tres espais diferenciats per poder pujar a la part més alta del desnivell amb corda, rocòdrom i per llistons.

EBM GERMANETES

Ens demanen una proposta per aprofitar un desnivell que tenen en una part de l’espai exterior de l’escola bressol. Es presenta una proposta que consta d’un pont mòbil una rampa doble i una barra de bombers. Diferents elements per donar joc amb les tres opcions d’accés a la part de tarima, més elevada.

EBM CAN CARALLEU

Se’ns va demanar un disseny per, en aquest cas, aprofitar un espai d’ombra del pati, amb un arbre, per fer un espai tranquil per a diverses activitats.

Des de l’Escola Salesians de Badalona, es demana una proposta per fer canvis a l’espai exterior de la zona d’infantil, per poder aprofitar tot l’espai lliure que tenen.

En les propostes presentades es presenten estructures de joc exterior per grans moviments amb rocòdrom, xarxes, rampes i tobogan. I, per complementar i estimular el joc simbòlic, la psicomotricitat i la creativitat, s’afegeixen elements d’exterior, com la cuineta exterior i la taula de manipulació amb 4 cubetes. A més a més, es demana realitzar una protecció a la zona de sorral per les temporades de més incidència solar. Per això, s’ofereix un umbracle, en part del sorral.

Se’ns va encomanar uns penjadors amb caseller per poder ubicar altres pertinences de les criatures que hi assisteixen a l’espai. Els poms seran per penjar bosses i jaquetes.

ESCOLA 30 PASSOS

Es sol·licita una estructura de joc exterior que tingui una peça especialment per grimpar. El terra amortidor es demana que sigui natural, així que s’opta per un terra de grava.

Estructura interior amb dues plataformes i espai inferior accessible. Part frontal amb barra superior que permet posar tendals o cortines. Caseta adossada amb mostrador

Moble multifuncional a dues cares per la SUM de l’escola. La cara que queda oberta a la Sala d’Usos Múltiples, inclou diversos armaris, estructura de joc amb dues plataformes, caseta que s’amaga dins del moble, mirall tríptic i moble per a disfresses. Per la cara que dona al passadís de serveis, els armaris serveixen de magatzem, alhora que incorporen els pilars existents.

Es van presentar diferents opcions fins arribar a la que s’apropava millor al projecte.

Per aprofitar l’espai que es destinava a un sorral de grans dimensions, es realitza una divisió d’aquest per tal d’ubicar un joc exterior en una meitat i deixar l’altra com a sorral. Sense perdre més espai al jardí-pati s’aconsegueix ubicar un joc.

Per aprofitar un espai que quedava entre columnes i enmig d’una sala, es crea una estructura de joc interior amb opcions d’accés des de diferents punts. i espai inferior accessible. Les barres de fusta superior permeten personalitzar i transformar l’estructura.

Creació d’una estructura per aprofitar l’alçada de l’espai, sense perdre zona de joc a la part inferior. Element que hem incorporat al nostre catàleg per aquells espais amb molta alçada i que vulguin aprofitar-la amb la creació de racons.

Creació d’una estructura de joc interior amb racó amagatall a la part inferior. Es tracta d’una plataforma elevada per poder aprofitar una doble alçada creant dos espais de trobada i joc tranquil.

La sol·licitud rebuda fa referència a la transformació del pati en jardí. En les reunions entre l’equip educatiu i Albera es van definint les prioritats d’actuacions a realitzar per fer la transformació de l’espai. S’estudien diferents propostes, tenint sempre en compte les característiques especials de l’espai.

S’estudien diverses propostes d’actuació, prioritzant l’eliminació de barreres arquitectòniques i la unificació de tots els espais del jardí. També es proposa l’enderroc de grans peces de formigó i la retirada d’elements malmesos o en dessús. Es procedeix a l’eliminació total de les baranes de ferro, per unificar en un sol espai tota la superfície de les actuals terrasses, incloent la pavimentació amb un terra tècnic antilliscant.

Amb l’eliminació d’elements a la zona de sorra, obtenim un espai obert on es situarà, en una part central, una muntanya de descoberta amb diferents propostes de pujada, plataforma i rampa. En un reclau del jardí es situa un espai de joc simbòlic, amb cuineta per exteriors. I, es col·loquen tanques de fusta en els accessos a les escales i jardineres de fusta que permeten delimitar espais.

Hem realitzat algunes accions de millora dels espais exteriors d’infantil i primària. S’han realitzat per aplicar nous jocs i elements d’exterior als diferents patis que hi han a l’escola.

Després de realitzar els treballs d’adequació del terreny, a la zona de terra s’han creat el sorral, una muntanya de pneumàtics, i s’han instal·lat el túnel grimpador i el Picot Verd. Al pati interior, s’han instal·lat altres elements d’exterior com el tren (per infantil), un element musical i una cuineta exterior. I, en un dels altres patis, es va adequar una zona de terra amortidor, segons normativa, per poder situar la cabana túnella Garsa, un altre joc exterior amb espatllera i tobogan.

Aquest projecte pati s’inicia amb les reunions entre l’equip de mestres, encarregades del projecte i l’equip d’Albera. Es parteix del treball previ, realitzat per l’equip de mestres i del seu coneixement de les característiques de l’espai, i de les dinàmiques que es pretenen assolir amb la transformació del pati.

És fan plànols de l’espai i d’implantació dels diversos elements, tenint en compte la ubicació dels arbres i la projecció de les ombres, les distàncies de seguretat dels diversos elements i les normatives aplicables. En base als plànols i el pressupost aprovats, es fa el replanteig dels espais on s’ha d’actuar i s’acaben d’afinar les dimensions dels diferents espais.

A la zona de ciment, s’aixecarà tot el paviment existent que està en molt mal estat i es construirà un nou paviment llis que ha de permetre pintar jocs a terra i facilita l’ús de tricicles i altres vehicles. A la zona de sauló es sectoritzen diversos espais amb ecotravesses per aconseguir diversificar les dinàmiques de joc oferint diverses propostes als infants.

  • Sorral de grans dimensions, delimitat amb eco travesses
  • Estructura de joc exterior amb elements de pujada, trepa i tobogan
  • Túnel grimpador
  • Caseta exterior (recuperada i restaurada)
  • Joc de troncs (recuperat i restaurat)
  • Tanques de fusta, per tancar l’accés a altres espais