El taller/magatzem de l’Escola Bressol

(By Rosa Vidiella i Neus Ballesteros)

Al Taller/magatzem de l’Escola Bressol, l’hi atribuïm una funció més específica que la del simple “guardat” de joguines i mobles en desús.

El taller és l’espai destinat a la creació de nous elements i a la recuperació dels que es trenquen. Elements que, de forma oportuna, els mestres apropen als infants, creant així l’entorn lúdic i d’aprenentatges d’aquesta etapa educativa. També pot ser l’espai d’emmagatzematge de jocs,  joguines i  materials de l’escola.

Els/les mestres, amb la seva anàlisi quotidiana del fer de cada infant i/o dels petits grups, apropen o retiren joguines, materials i transformen els grans elements.  Per exemple, els mòduls de joc o les estructures (amb robes, cartrons)  de forma que l’infant pot seguir descobrint possibilitats de l’entorn que l’envolta.

Cal trobar la mesura, tant pel que fa al tipus com a la quantitat de joguines i de materials que situarem a l’estança, també fer suggeriments, presentar noves propostes, crear diversos ambients, etc.

Els infants de 0 a 3 anys, posseïdors de grans potencialitats, les podran desenvolupar en un ambient ric i estimulant (però no sobrer i desordenat), acompanyats dels mestres com a acollidors i recolzats aquests per una bona organització de jocs i materials.

Al Taller/magatzem cal que hi hagi, doncs:

  • Prestatgeries per a contenidors de diferents tipus de jocs i de materials, per a material fungible, per a cartolines, làmines, etc., per a elements especials (Castanyera, Tió, Drac, etc.).  Aquestes, caldrà organitzar-les seguint diferents criteris d’ús i funció, com poden ser: gradació de jocs i materials per la seva senzillesa/complexitat o per famílies de propostes (racons, centres d’interès, didàctiques concretes, …). Altre tipus de classificació com ara: jocs i joguines creades (de compra o fetes a l’escola), materials de tipus fungible de compra (fang, ceres, gomets, etc.), materials i jocs de recuperació, materials de natura seca (fulles, pinyes, petxines, pedres…)
  • Taulell o banc de fuster amb eines per poder arreglar/crear jocs, preparació de materials, …
  • Els penjadors per emmagatzemar (coixineres, xarxes, bosses ) i penjar elements com ara el joc heurístic.