Les Tarimes Pikler®

Sèrie de tres peces de grandària diferent.

Són tres elements d’alçades i amplades diferents i que es poden utilitzar individualment o conjuntament. Poden ser utilitzades com a calaixos i com a tarimes

Quan i per a qui recomanem el seu ús
Si el bebè ja pot girar sobre el seu ventre i d’allí tornar a la seva esquena, si pot recolzar-se sobre els avantbraços i comença a desplaçar-se, la tarima pot també despertar el seu interès.

De quina forma recomanem el seu ús
Aconsellem començar la familiarització amb l’element més baix de la sèrie. Més endavant podem connectar una rampa llisa o escalonada a cadascun d’aquests elements.

En aquest aparell per a la motricitat d’altura reduïda, poden passar fins a setmanes ocupats a entrar i sortir, re col·locant el seu centre de gravetat mentre coordinen, cada vegada millor, els seus braços i cames. Per això, hem de col·locar el calaix/tarima de manera que hi hagi suficient espai, al voltant, per a tot això.

Basat en el llibre:
Dr. Pikler, Emmi (1978): Az egészséges csecsemő és gyermek fejlődése és gondozása.
Medicina Könyvkiadó, Budapest