El Taulell Hexagonal

Joc dinàmic i creatiu.

Fomenta l’autoactivitat en el joc lliure i el moviment per això s’inclou com element Pikler.

Està format per un taulell hexagonal i diferents peces com anelles (40 pcs de diferents mides), tubs i varetes (18 pcs).

Consisteix a fer que els més petits posin a prova la seva creativitat i el seu moviment, col·locant cada tub, vareta i anella en el lloc on correspon.