Barana telescòpica

M8038TC

Característiques:
  • Barana telescòpica corredissa amb tancament alt
  • Permet la delimitació d'espais.
Materials:
  • Plafons de fusta de contraplacat de bedoll amb els cantells arrodonits.
  • Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

M8038TC/50

A mida (Pxml) x 50 cm

M8038TC/70

A mida (Pxml) x 70 cm

M8038TC/100

A mida (Pxml) x 100 cm